Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Specialista marketingu pro vnější vztahy a komunikace

Adresa Božetěchova 2, 612 00 Brno
E-mail necasovah@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114 1153
Místnost Kancelář S103
Nahoru