Kontakt

Děkanát

Děkanát FIT VUT

Ekonomické oddělení

Adresa Božetěchova 2, 612 66 Brno
E-mail smolkova@fit.vut.cz
Pracovní telefon +420 54114-1471
Místnost Kancelář F204
Nahoru