Detail patentu

Sestava pro lokalizaci zdroje svazku laserového záření / Snímací jednotka systému pro lokalizaci zdroje laserového svazku

Registrace: 7. prosince 2023 Udělen: 12. ledna 2024

Název anglicky
Device for localization of the laser beam source/ Sensor unit for localisation of the laser beam source
Typ
užitný vzor
Číslo
37617
Vydavatel
Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha, CZ
Licence
vyžadována - licenční poplatek
Vlastník
Vysoké učení technické v Brně
Autoři
Rydlo Štěpán, Ing. (UITS FIT VUT)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT)
Malaník Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Baláž Teodor, Pplk. doc. Ing., CSc. (UNOB)
Hospodka Jakub, doc. Ing., Ph.D. (FD ČVUT)
Klíčová slova

Snímací jednota, detekce laserového svazku, určení polohy zdroje, zpracování obrazu

Popis

Výše uvedený úkol je vyřešen systémem pro lokalizaci zdroje svazku laserového záření, který obsahuje alespoň tři se vzájemným rozestupem uspořádatelné snímací soustavy, přičemž každá snímací soustava obsahuje alespoň jednu kameru a alespoň jedna snímací soustava je opatřena poziční jednotkou pro určování polohy její kamery, přičemž snímací soustavy jsou propojené s výpočetní jednotkou pro zpracovávání signálu z kamer a k nim náležejících pozičních jednotek.

Nahoru