Detail produktu

An Easy to Use Infrastructure for Building Static Analysis Tools

Vznik: 2010

Název česky
Snadno použitelná infrastruktura pro výstavbu nástrojů na statickou analýzu
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Dudka Kamil, Ing. (UITS FIT VUT)
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Klíčová slova

gcc, plug-in, statická analýza, verifikace programů, C

Popis

Našim cílem je obalit rozhraní existujících parserů zdrojového kódu a poskytnout jednotné a dobře dokumentované, objektově orientované API (Application Programming Interface). Stěžejní výhoda našeho řešení je, že umožňujeme výstavbu analyzátorů, které dovedou zpracovat všechno, co dokáže zpracovat gcc. Navíc není potřeba předzpracovávat zdrojové kódy, ani měnit způsob, jakým jsou sestavovány. Je tedy možné spustit analýzu jádra Linuxu nebo projektu založeného na autotools a podobně.  Naše infrastruktura je implementována jako C++ knihovna, která může být použita pro výstavbu analyzátorů v podobě gcc plug-inů (používající nativní gcc plug-in rozhraní).

Umístění
Licence
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru