Detail produktu

VATA: A Library for Efficient Manipulation of Non-Deterministic Tree Automata

Vznik: 2012

Název česky
VATA: Knihovna pro efektivní práci s nedeterministickými stromovými automaty
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Popis

Tato knihovna obsahuje efektivní implementaci operací nad stromovými automaty se zaměřením na operaci testování jazykové inkluze páru automatů.

Umístění

Nástroj i dokumentaci lze získat na URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/libvata/

Licence

Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí GNU GPL (přesné znění licence je dostupné na stránce http://www.gnu.org/licenses/gpl.html).

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru