Detail produktu

Hybridní platforma pro prototypování bezpečných vestavěných systémů

Vznik: 2012

Název anglicky
Hybrid platform for prototyping of safety embedded systems
Typ
funkční vzorek
Licence
ne - zdarma
Autoři
Klíčová slova

FPGA, mikrokontrolér, vestavěný systém, hybridní platforma, prototypování, bezpečný systém, modulární architektura

Popis

Hybridní platforma MINERVA umožňuje obsáhnout značnou část úkolů a postupů spojených s návrhem a rychlým ověřením vlastností bezpečných vestavěných systémů. Typické vestavěné systémy se skládají z procesorů, specializovaného hardwaru (např. komunikační rozhraní s aktuátory) a aplikačního software.

Hybridní platofrma MINERVA představuje samostatný hardware, který obsahuje výkonný mikrokontrolér s nízkým příkonem, hradlové pole FPGA (anglicky Field Programmable Gate Array) a řadu periferií. Důležitým aspektem je využití pokročilého reprogramovatelného hardwaru na bázi hradlových polí FPGA jenž lze, podobně jako software na počítači, neomezeně modifikovat pro různé účely dle potřeby - uživatel tedy nemusí vytvářet nový hardware pro každou aplikaci znovu.

Software po mikrokontroler se tvoří v jazyce C a do spustitelné formy se překládá pomocí GNU překladače, který je možné používat zdarma.

Umístění

Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno

Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru