Detail produktu

intMAN: Priority-Driven Load-Adaptive Monitoring-Based Hardware for Managing Interrupts in Embedded Event-Triggered Real-Time Systems

Vznik: 2013

Název česky
intMAN: Prioritně řízený a na monitorování a adaptaci na zatížení založený hardware pro správu přerušení ve vestavných událostmi řízených systémech reálného času
Typ
prototyp
Licence
vyžadována - volitelně zdarma
Autoři
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Šimek Václav, Ing. (UPSY FIT VUT)
Popis

Prototyp hardwarové jednotky pro zamezení přetížení systémů reálného času vlivem nadměrné frekvence přerušovacích podnětů. Hlavním rysem tohoto hardwaru je schopnost adaptovat frekvenci obsluh přerušení na zatížení RT systému a na způsob přiřazování priorit. Zatížení je monitorováno pomocí speciálních signálů generovaných pro tento účel systémem. Hardware je navržen, aby vyhodnotil přerušovací podněty a rozhodl, zda mají být směrovány do systému nebo dočasně odloženy. Hardware je schopen uchovat požadavky na přerušení dokud přetížení systému nepomine nebo dokud nezačne v systému běžet úloha s prioritou nižší než je priorita některého z neobsloužených přerušení. Návrh hardware byl popsán ve VHDL a syntetizován pro FPGA zařízení rodiny Xilinx Spartan-6.

Umístění

Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno

Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru