Detail produktu

R/Bioconductor package for identification of triplex-forming sequences

Vznik: 2013

Název česky
R/Bioconductor balíček pro identifikaci sekvencí tvořících triplex
Typ
software
Licence
podle podmínek - zdarma
Autoři
Hon Jiří, Ing. (FIT VUT)
Lexa Matej, Ing., Ph.D. (FI MUNI)
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Rajdl Kamil, Mgr. (FI MUNI)
Popis

Tento balíček poskytuje funkce pro identifikaci a vizualizaci potencionálních intramolekulární triplexů v DNA sekvencích. Hlavní funkcí tohoto balíčku je vyhledávání pozic podřetězců schopných schopných se sbalit do intramolekulárních triplexů (H-DNA) v rozsáhlých sekvencích. Potencionální H-DNA (triplexy) jsou tvořeny z co nejvíce kanonických nukleotidových tripletů. Balíček zahrnuje i vizualizaci nalezených výsledků ve 1D, 2D nebo 3D formě.

Umístění
Licence

Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí BSD (přesné znění licence je dostupné na stránce http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php).

Projekty
Pracoviště
Nahoru