Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail produktu

Online CGP generator

Vznik: 2013

Název česky
Online CGP generátor
Typ
software
Licence
podle podmínek - zdarma
Autoři
Klíčová slova
genetický algoritmus, kartézské genetické programování, evaluace fitness, akcelerace, akcelerace fitness
Popis
Online CGP generátor je nástroj umožňující uživateli snadno a jednoduše získat akcelerovanou implementaci algoritmu známého jako kartérzské genetické programování (CGP). Výhodou generátoru je možnost přizpůsobit implementaci přímo konkrétní řešené úloze. Akcelerace je založena na přepisu fenotypu na strojový kód, který je následně vyhodnocen. Odpadá tak nutnost používat interpreter CGP kódu, čímž se výrazně zvýší výkonnost systému.

Na domovské stránce je možné nalézt detailní popis použité techniky, nástroj spustit a stáhnout ukázkové implementace pro typické aplikační domény.
Umístění
Domovská stránka nástroje Online CGP Generator se nachází na adrese http://www.fit.vutbr.cz/~vasicek/cgp
Licence
Nahoru