Detail produktu

pqsfinder: an R/Bioconductor package for identification of potential quadruplex forming sequences

Vznik: 2016

Název česky
pqsfinder: R/Bioconductor balíček pro identifikaci sekvencí tvořících kvadruplexy
Typ
software
Licence
podle podmínek - zdarma
Autoři
Hon Jiří, Ing. (UIFS FIT VUT)
Lexa Matej, Ing., Ph.D. (FI MUNI)
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova

G-kvadruplex; kvadruplex; DNA; R; Bioconductor; rozpoznávání vzorů; vyhledávání; anotace

Popis
Tento balíček poskytuje funkce pro identifikaci sekvencí DNA, které se pravděpodobně skládají do tvaru intramolekulárního G-kvadruplexu. Na rozdíl od konkurenčních řešení je tento balíček schopen detekovat sekvence nedokonalých kvadruplexů obsahující např. neshody nebo výdutě.
Umístění
Licence

Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí BSD (přesné znění licence je dostupné na stránce http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php).

Projekty
Pracoviště
Nahoru