Detail produktu

RTL benchmark circuit generator

Vznik: 2007

Název česky
Generátor testovacích obvodů na úrovni RTL
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Klíčová slova

číslicové obvody, testovací obvody, návrhový nástroj, evoluční algoritmus, testovatelnost

Popis

Cirgen je nástroj pro automatické generování testovacích obvodů na úrovni RT. Používá evoluční algoritmus pro návrh struktury obvodu na základě požadavků na testovatelnost, které zadá uživatel. Software je společně se sadou vytvořených testovacích obvodů ke stažení z URL: http://www.fit.vutbr.cz/~pecenka/cirgen/

Umístění

Software je společně se sadou vytvořených testovacích obvodů ke stažení z URL: http://www.fit.vutbr.cz/~pecenka/cirgen/

Licence

Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru