Detail produktu

Nástroj pro přípravu testů průmyslových aplikací

Vznik: 2020

Název česky
Nástroj pro přípravu testů průmyslových aplikací
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Čeleda Pavel, doc. Ing., Ph.D. (MUNI)
Fiedor Tomáš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Hruška Martin, Ing. (UITS FIT VUT)
Panov Sergey, Ing. (FIT VUT)
Pospíšil Luboš (UNIS)
Rozsíval Michal, Ing. (FIT VUT)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Tureček Dominik, Bc. (FIT VUT)
Popis

Tyrant (nástroj pro přípravu testů průmyslových aplikací) je otevřený nástroj, který se učí zaznamenanou komunikaci a vytváří model, který lze využít pro reprodukci (nebo mutaci) běhu ve formě tzv. scénáře. Tyrant se zaměřuje na tzv. digitální dvojčata: simulátory resp. implementace odpovídajícího prostředí produkce či továrny (jejich odpovídající komponenty, informační či ERP systémy, atd.).

Hlavní případ užití těchto scénářů je zamýšlen pro testování či reprodukci chyb v komponentách modelovaného prostředí: ve strojích, terminálech, ERP a řídicího informačního systému.
Nástroj by měl být primárně používán společně s nástrojem Kryton vyvíjeným na Masarykově univerzité, který umožňuje orchestrovat sadu simulátorů na základě vytvořeného scénáře.

Tyrant a celý proces vytvoření scénáře funguje následovně:

  1. V reálné produkci je zahycena komunikace. Výstupem je záznam zachycených zpráv, kdy každá zpráva je určena časovou známkou, příkazem, hostem, cílem a sadou dat různých formátu (xml, json, atd.).
  2. Komunikace je zpracována Tyrantem do sledu jednotlivých interně reprezentovaných zpráv. Zprávy jsou klasifikovány do shluků, kdy každý shluk je unikátně reprezentován klíčem. Data odpovídajícího shluku (ve formátu xml a/nebo json) jsou pak abstrahována do reprezentace abstratní struktury trie.
  3. Vytvoří se model komunikace. Standardně se vytváří lineární model, který reprodukuje komunikaci 1:1, bez aplikace abstrakcí či redukcí. Volitelně je Tyrant schopen modely abstrahovat (pomocí výškové abstrakce) do minimálního modelu, který je uživatelsky přívětivější pro manuální analýzu.
  4. Model je serializován do sledu konkrétních zpráv ve formě scénáře v YAML formátu daného nástrojem Kryton. Kryton je schopen tento scénář zreprodukovat zasíláním konkretních zpráv mezi reálnými (testovanými) či simulovanými komponentami.
Umístění
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru