Detail produktu

ANaConDA: A Framework for Analysing Multi-threaded C/C++ Programs on the Binary Level, Version 0.4

Vznik: 2020

Název česky
ANaConDA: Prostředí pro analýzu vícevláknových C/C++ programů na binární úrovni, verze 0.4
Typ
software
Licence
vyžadována - licenční poplatek
Autoři
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Vašíček Ondřej, Ing. (FIT VUT)
Mužikovská Monika, Ing. (FIT VUT)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Popis

ANaConDA je prostředí pro dynamickou analýzu vícevláknových programů psaných v jazycích C/C++. Analýza probíhá na binární úrovni s využitím instrumentace pomocí nástroje Intel Pin. Při vlastní analýze ANaConDA využívá detektory zaměřené na různé defekty v synchronizaci a šanci na nalezení vzácně se vyskytujících chyb zvyšuje pomocí vkládání šumu do plánování paralelně běžících vláken. Ve verzi 0.4 byla ANaConDA doplněna o nové extrapolující detektory chyb, zahrnující např. implementaci detektoru časově závislých chyb nad daty nazvaného FastTrack, jenž byl v literatuře původně navržen pro prostředí jazyka Java. Byla rovněž zdokonalena podpora tzv. kontraktů pro paralelismus, umožňující sledovat relativní atomičnost sekvencí volání některých funkcí, a to o práci s parametry funkcí. Byla také provedena řada optimalizací umožňujících nástroji zvládnout analýzu průmyslového kódu např. v podobě komunikačního prostředí DDS.

Umístění
Licence

Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí GNU GPL (přesné znění licence je dostupné na stránce http://www.gnu.org/licenses/gpl.html).

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru