Detail produktu

OSLC ANaConDA Adapter, Version 1.0

Vznik: 2020

Název česky
OSLC adaptér pro nástroj ANaConDA Adapter, verze 1.0
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Vašíček Ondřej, Ing. (FIT VUT)
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Popis

ANaConDA je prostředí pro dynamickou analýzu vícevláknových programů psaných v jazycích C/C++. OSLC adaptér pro tento nástroj ho doplňuje o webové rozhraní založené na technologii REST v souladu se standardem OSLC. Prostřednictvím adaptéru je možno s nástrojem ANaConDA komunikovat z různých vývojových prostředí a umožnit jeho kombinaci s různými dalšími nástroji pro vývoj, analýzu a verifikaci.

Umístění
Licence

Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí Eclipse Public License verze 2.0 (přesné znění licence je dostupné na stránce https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/).

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru