Detail produktu

Software for measurement and evaluation of performance parameters

Vznik: 2021

Název česky
Software pro měření a vyhodnocení výkonnostních parametrů
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Fiedor Tomáš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Hruška Martin, Ing. (UITS FIT VUT)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Popis

Prefekt je otevřený nástroj, který analyzuje výkonnostní profily zachycené z analýzy a simulace jak digitálních dvojčat tak reálného provozu továrního prostředí (jejich odpovídající komponenty, informační či ERP systémy, atd.).

Hlavní případ užití Prefektu je pro detekování změn nebo anomálií ve výkonu v komponentách modelovaného prostředí: ve strojích, terminálech, ERP a řídicího informačního systému.
Je očekáváno, že bude nástroj používán ve spolupráci s posledním rozšířením nástroje Tyrant, který umožňuje generovat scénáře pro simulaci digitálních dvojčat a současně i výkonnostní profily.

Nástroj (a jeho proces) funguje následovně:

  1. Prefekt sjednotí všechny zdrojové profily (které můžou být buď ve formě souboru ve formátu JSON nebo ve formě dotazu na vzdálený elastic search server) a vytvoří dvě tabulky odpovídající bázovému (očekávanému) a cílovému (analyzovanému) výkonu.
  2. Tabulky jsou rozděleny do menších tabulek odpovídajícím jednotlivým unikátním typům metrik v profilech (např. délka testu, nebo spotřeba procesory) a spojeny do párů bázových a cílových tabulek.
  3. Pro každou dvojici typů metrik se vypočítá korelační koeficient. Metriky, které spolu silně souvisí (např. v mnoha případech spotřeba procesoru a spotřeba paměti) jsou přeskočeny během analýzy.
  4. Pro každou dvojici spotřeby zdrojů, Prefekt detekuje potenciální anomálie a zahlásí rozdíly mezi modely jednotlivých spotřeb a současně i velikost účinku této změny.
Umístění
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru