Detail produktu

GadgetCA: A Tool for Generating ReDoS Attacks

Vznik: 2022

Název česky
GadgetCA - Nástroj pro generování ReDoS útoků
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Holíková Lenka, Ing. (UITS FIT VUT)
Homoliak Ivan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Veanes Margus (MSR)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Popis

Tento nástroj umožňuje generování ReDoS útoků pro matchery založené na automatech. Jedná se o první generátor, který je schopný na ně zaútočit. Je založen na čítačových automatech s registry, které jsou malé a zkonstruovatelné rychleji než deterministické konečné automaty.

Umístění

Nástroj i dokumentaci lze získat na URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/gadgetca

Licence

Volně šiřitelný software poskytovaný pod licencí GNU GPL (přesné znění licence je dostupné na stránce http://www.gnu.org/licenses/gpl.html).

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru