Detail projektu

Dolování infoRmAcí z řeči Pořízené vzdÁlenými miKrofony - DRAPÁK

Období řešení: 1. 10. 2015 - 30. 9. 2020

Typ projektu: grant

Kód: VI20152020025

Agentura: Ministerstvo vnitra České republiky

Program: Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020

Název anglicky
Information mining in speech acquired by distant microphones
Typ
grant
Klíčová slova

dolování informací z řeči, rozpoznávání řeči, rozpoznávání mluvčího, identifikace jazyka, detekce klíčových slov, vzdálené mikro

Abstrakt

Dolování informací z řeči se stává nepostradatelné pro složky bojující proti kriminalitě a terorismu. Současné verze dovolují úspěšné nasazení na signálech získaných pomocí close-talk" mikrofonů. Cílem projektu DRAPÁK je zvýšit úspěšnost dolování v řeči pořízené vzdálenými mikrofony v reálném prostředí a generovat relevantní informace v odpovídajících operačních scénářích. Výstupem je sada softwarových nástrojů, které budou k disposici pro testování PČR a státními složkami.

Řešitelé
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Malenovský Vladimír, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Veselý Karel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kesiraju Santosh (UPGM FIT VUT)
Ondel Lucas Antoine Francois, Mgr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Produkty

2019

2016

Nahoru