Detail projektu

Dolování infoRmAcí z řeči Pořízené vzdÁlenými miKrofony

Období řešení: 1.10.2015 - 30.9.2020

Kód: VI20152020025

Agentura: Ministerstvo vnitra České republiky

Program: Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020

Název anglicky
Information mining in speech acquired by distant microphones
Typ
grant
Klíčová slova
dolování informací z řeči, rozpoznávání řeči, rozpoznávání mluvčího, identifikace jazyka, detekce klíčových slov, vzdálené mikro
Abstrakt
Dolování informací z řeči se stává nepostradatelné pro složky bojující proti kriminalitě a terorismu. Současné verze dovolují úspěšné nasazení na signálech získaných pomocí close-talk" mikrofonů. Cílem projektu DRAPÁK je zvýšit úspěšnost dolování v řeči pořízené vzdálenými mikrofony v reálném prostředí a generovat relevantní informace v odpovídajících operačních scénářích. Výstupem je sada softwarových nástrojů, které budou k disposici pro testování PČR a státními složkami.
Řešitelé
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Malenovský Vladimír, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Veselý Karel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Diez Sánchez Mireia, M.Sc., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Gaďorek Petr, Ing. (CVT FIT VUT)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Chalupníček Kamil, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kesiraju Santosh (UPGM FIT VUT)
Kobes Michal (UPGM FIT VUT)
Kohlová Renata, Ing. (UPGM FIT VUT)
Ondel Lucas, Mgr. (UPGM FIT VUT)
Oravcová Marcela, Ing. (Děkanát FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Paulíčková Eva (Děkanát FIT VUT)
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Štanclová Eva (Děkanát FIT VUT)
Publikace

2019

2018

2017

2016

2015

Produkty

2016

Nahoru