Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

Rozvoj kryptoanalytických metod prostřednictvím evolučních výpočtů

Období řešení: 01.01.2016 - 31.12.2018

Kód: GA16-08565S

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Název anglicky
Advancing cryptanalytic methods through evolutionary computing
Typ
grant
Klíčová slova
kryptoanalýza; kryptografický algoritmus; rozlišovač; bezpečnost; evoluční výpočty; optimalizace
Abstrakt
Kryptografické algoritmy obvykle procházejí rozsáhlým testováním experty, kteří posuzují jejich bezpečnost. V našem projektu navrhujeme (částečně) nahradit tuto pracnou činnost automatizováním počátečních fází analýzy. Náš přístup je postaven na automatickém generování rozlišovačů", které hledají nechtěné statistické defekty ve výstupu algoritmu. Rozlišovač konstruujeme s použitím evolučních algoritmů (genetického programování) ve formě logické funkce s více výstupy. Již jsme prokázali, že náš přístup vede ke slibným výsledkům porovnatelnými se současnými technikami testování. Náš přístup konstruuje rozlišovač automaticky a adaptivně s ohledem na výstup testovaného algoritmu. To otevírá nové možnosti na nalezení takových potenciálních slabin v kryptografických algoritmech, které zůstaly skryty před statistickými testy nebo i zraky kryptoanalytika. Náš projekt cílí na zodpovězení dvou stěžejních otázek v oblasti bezpečnosti kryptografických algoritmů: (1) Je něco špatně s kryptografickým algoritmem? (2) Co je špatně v návrhu algoritmu?
Řešitelé
Matyáš Václav, prof. RNDr., M.Sc., Ph.D. (FI MUNI) , hlavní řešitel
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Dobai Roland, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Grochol David, Ing. (UPSY FIT VUT)
Husa Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kidoň Marek, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kocnová Jitka, Ing. (UPSY FIT VUT)
Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Stodůlka Martin, Bc. (FIT VUT)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Wiglasz Michal, Ing. (UPSY FIT VUT)
Publikace

2019

2018

2017

2016

Nahoru