Detail projektu

Rozvoj kryptoanalytických metod prostřednictvím evolučních výpočtů

Období řešení: 1.1.2016 - 31.12.2018

Typ projektu: grant

Kód: GA16-08565S

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Název anglicky
Advancing cryptanalytic methods through evolutionary computing
Typ
grant
Klíčová slova
kryptoanalýza; kryptografický algoritmus; rozlišovač; bezpečnost; evoluční výpočty; optimalizace
Abstrakt
Kryptografické algoritmy obvykle procházejí rozsáhlým testováním experty, kteří posuzují jejich bezpečnost. V našem projektu navrhujeme (částečně) nahradit tuto pracnou činnost automatizováním počátečních fází analýzy. Náš přístup je postaven na automatickém generování rozlišovačů", které hledají nechtěné statistické defekty ve výstupu algoritmu. Rozlišovač konstruujeme s použitím evolučních algoritmů (genetického programování) ve formě logické funkce s více výstupy. Již jsme prokázali, že náš přístup vede ke slibným výsledkům porovnatelnými se současnými technikami testování. Náš přístup konstruuje rozlišovač automaticky a adaptivně s ohledem na výstup testovaného algoritmu. To otevírá nové možnosti na nalezení takových potenciálních slabin v kryptografických algoritmech, které zůstaly skryty před statistickými testy nebo i zraky kryptoanalytika. Náš projekt cílí na zodpovězení dvou stěžejních otázek v oblasti bezpečnosti kryptografických algoritmů: (1) Je něco špatně s kryptografickým algoritmem? (2) Co je špatně v návrhu algoritmu?
Řešitelé
Matyáš Václav, prof. RNDr., M.Sc., Ph.D. (FI MUNI) , hlavní řešitel
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Dobai Roland, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Grochol David, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Publikace

2019

2018

2017

2016

Nahoru