Detail projektu

Přibližná ekvivalence pro aproximativní počítání

Období řešení: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018

Typ projektu: grant

Kód: GA16-17538S

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Název anglicky
Relaxed equivalence checking for approximate computing
Typ
grant
Klíčová slova

aproximativní počítání; genetické programování; vyvíjející se hardware; ověřování přibližné shody; automaty; logika

Abstrakt

Přibližné počítání je velmi slibným přístupem k vývoji energeticky úsporných výpočetních systémů. Využívá se při něm skutečnosti, že v řadě aplikací je možno tolerovat jistou chybu výsledků. Otevřeným problémem zůstává, jak efektivně vyvíjet aproximace systémů, které by byly dobrým kompromisem mezi mírou chybovosti, spotřebou a výkonem. Použití evolučního návrhu vedlo v této oblasti k prvním slibným výsledkům, ale naráží na problém se škálovatelností při vyhodnocování kandidátních řešení. K řešení tohoto problému, který označujeme jako ověřování přibližné shody, navrhujeme nový přístup: využití pokročilých technik formální verifikace zvlášť upravených k rychlému výpočtu vzdálenosti mezi kandidátními a referenčními řešeními. Projekt směřuje k následujícím přínosům: (1) návrh efektivních algoritmů pro ověřování přibližné shody kombinačních (bezestavových) i sekvenčních (stavových) systémů, (2) návrh aproximačních algoritmů založených na genetickém programování a na vyvinutých algoritmech ověřování přibližné shody a (3) experimentální vyhodnocení navržených metod.

Řešitelé
Publikace

2019

2018

2017

2016

Produkty

2017

Nahoru