Detail projektu

Přibližná ekvivalence pro aproximativní počítání

Období řešení: 1.1.2016 - 31.12.2018

Kód: GA16-17538S

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Název anglicky
Relaxed equivalence checking for approximate computing
Typ
grant
Klíčová slova
aproximativní počítání; genetické programování; vyvíjející se hardware; ověřování přibližné shody; automaty; logika
Abstrakt
Přibližné počítání je velmi slibným přístupem k vývoji energeticky úsporných výpočetních systémů. Využívá se při něm skutečnosti, že v řadě aplikací je možno tolerovat jistou chybu výsledků. Otevřeným problémem zůstává, jak efektivně vyvíjet aproximace systémů, které by byly dobrým kompromisem mezi mírou chybovosti, spotřebou a výkonem. Použití evolučního návrhu vedlo v této oblasti k prvním slibným výsledkům, ale naráží na problém se škálovatelností při vyhodnocování kandidátních řešení. K řešení tohoto problému, který označujeme jako ověřování přibližné shody, navrhujeme nový přístup: využití pokročilých technik formální verifikace zvlášť upravených k rychlému výpočtu vzdálenosti mezi kandidátními a referenčními řešeními. Projekt směřuje k následujícím přínosům: (1) návrh efektivních algoritmů pro ověřování přibližné shody kombinačních (bezestavových) i sekvenčních (stavových) systémů, (2) návrh aproximačních algoritmů založených na genetickém programování a na vyvinutých algoritmech ověřování přibližné shody a (3) experimentální vyhodnocení navržených metod.
Řešitelé
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Češka Milan, RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Dvořáček Petr, Ing. (UPSY FIT VUT)
Fiedor Tomáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Havlena Vojtěch, Ing. (UITS FIT VUT)
Havlena Vojtěch, Ing. (FIT VUT)
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Hrbáček Radek, Ing. (UPSY FIT VUT)
Hruška Martin, Ing. (UITS FIT VUT)
Husa Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Janků Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Kešner Filip, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kidoň Marek, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kocnová Jitka, Ing. (FIT VUT)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Malásková Věra (UITS FIT VUT)
Malík Viktor, Ing. (UITS FIT VUT)
Martiček Štefan, Ing. (FIT VUT)
Matyáš Jiří, Ing. (FIT VUT)
Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Semrič Jakub, Bc. (FIT VUT)
Síč Juraj, Bc. (VCIT FIT VUT)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Vaverka Filip, Ing. (UPSY FIT VUT)
Wiglasz Michal, Ing. (UPSY FIT VUT)
Žufan Petr, Bc. (FIT VUT)
Publikace

2019

2018

2017

2016

Produkty

2017

Nahoru