Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

Inovační voucher JIC - Inteligentní vizuální kontrola kvality výrobků

Období řešení: 01.06.2015 - 31.12.2015

Agentura: Jihomoravské inovační centrum

Název anglicky
Intelligent visual quality control
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova
kontrola kvality, detekce anomálií, vizuální kontrola kvality, shlukování
Abstrakt
Vypracování studie v oblasti inteligentní vizuální kontroly kvality výrobků. Cílem je navrhnout a vyhodnotit inteligentní vizuální systém pro kontrolu kvality, který dokáže ze snímku výrobku detekovat jeho odlišnosti oproti normálu a tyto odlišnosti třídit ve spolupráci s lidským operátorm.
Součástí je přehled state-of-the-art, teoretický popis možného řešení a jeho vyhodnocení na reálných datech z ukázkového provozu (data dodá zadavatel).
Řešitelé
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Kolář Martin, M.Sc. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2015

Nahoru