Detail projektu

Přenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a 3D mapování

Období řešení: 1. 1. 2017 - 30. 9. 2018

Typ projektu: grant

Agentura: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program: OP PIK - Partnerství znalostního transferu

Název anglicky
Transfer of knowledge in the field of 3D reconstruction and 3D mapping
Typ
grant
Klíčová slova

laserové skenování, přenosný mapovací systém, 3D rekonstrukce, SLAM

Abstrakt

Cílem projektu je přenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a metod 3D mapování prostoru z FIT VUT v Brně do firmy GEODROM s.r.o., která se zabývá návrhem a vývojem přenosného mapovacího přístroje pro účely geodetického zaměření a tvorbu technické dokumentace. Jedná se o kompaktní systém, který dokáže pracovat nezávisle na signálu GNSS a je natolik lehký, že může být snadno přenášen člověkem. Při měření jsou zaznamenávány údaje o trajektorii, čase a prostorové informace předmětu měření v reálném čase. Za pomoci softwarového řešení pro zpracování změřených dat, s využitím metod 3D rekonstrukce a technik typu SLAM, proběhne automatické zpracování dat s výstupem ve formě trajektorie, informace o čase snímání a homogenního mračna 3D bodů, které lze následně transformovat do vhodných souřadnicových systémů.

Řešitelé
Habrovec Jiří, Ing. (GEODROM) , hlavní řešitel
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2019

2018

Nahoru