Detail projektu

Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních

Období řešení: 1. 1. 2017 - 30. 9. 2018

Typ projektu: grant

Agentura: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program: OP PIK - Partnerství znalostního transferu

Název anglicky
Know-how transfer in the field of image processing in embedded devices
Typ
grant
Klíčová slova

přenos znalostí, obrazová data, vestavná zařízení

Abstrakt

Řešitelský tým provede analýzu úlohy a charakteru dat pro zpracování, analýzu vhodného postupu vývoje a zavádění pokročilých metod kalibrace, zpracování a obsahové analýzy sekvence snímků (videa), sledování osob s využitím dat z více-kamerového systému, návrh systému včetně synchronizace, kalibrace a fúze dat z více kamer, analýzu pohybu osob, realizaci navrženého řešení, testování na anotovaných datech, testy na kontrolních datech, zlepšování metod a stability systému a technickou dokumentaci řešení. Výsledné softwarové řešení bude z velké části postaveno na volně šiřitelných knihovnách pro snímání a zpracování dat (např. OpenCV). Předpokládané aktivity realizované v projektu jsou následující: Obeznámení se s pracovištěm zadavatele, integrace to pracovního prostředí a týmu. Specifikace požadavků, analýza a anotace dat dodaných žadatelem. Návrh nového systému nebo pouze nové části již existujícícho systému, možnosti integrace a rešerše dostupných technologií pro řešení návrhu. Výběr vhodných metod (kalibrace kamer a více-kamerového systému, detekce osob, sledování osob, analýza pohybu osob, vizualizace dat, uživatelské rozhraní), podpora jejich realizace, pilotní testy a analýza chování vybraných technologií na datové sadě. Zpřesnění požadavků, korekce a ladění metod. Integrace do cílového systému nebo demonstrační aplikace. Evaluace projektu, tj. opětovné provedení experimentů a vyhodnocení metod na datové sadě. Tvorba technické dokumentace.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru