Detail projektu

Výzkum a vývoj pro RehiveTech

Období řešení: 8.9.2015 - 31.12.2020

Agentura: RehiveTech, spol. s r.o.

Název anglicky
Research and develompent for RehiveTech, spol. s r.o
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova
Výzkum, Vývoj, Inovace, Prototypování
Abstrakt
Účelem smluvního výzkumu je spolupracovat při návrhu a vývoji nových a inovativních produktů.
Řešitelé
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Košař Vlastimil, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Viktorin Jan, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Budiský Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT)
Dražil Jan, Ing. (FIT VUT)
Havran Jan, Ing. (FIT VUT)
Korček Pavol, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Nesvedová Šárka (Děkanát FIT VUT)
Tisovčík Peter, Ing. (FIT VUT)
Nahoru