Detail projektu

Predikce a ladění paralelní výkonnosti

Období řešení: 1. 1. 2002 - 31. 12. 2004

Typ projektu: grant

Kód: GA102/02/0503

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Parallel system performance prediction and tuning
Typ
grant
Klíčová slova

Paralelní zpracování, simulace paralelních výpočtů, predikce výkonnosti, ladění výkonnosti

Abstrakt

Cílem projektu je vývoj technik predikce výkonnosti paralelních systémů všech druhů a následné ladění výkonnosti paralelních aplikací běžících na reálných systémech. Predikční techniky budou vyvinuty pro architektury jak se zasíláním zpráv, tak se sdílenou pamětí a postaveny na kalkulu komunikujících sekvenčních procesů (CSP), v němž je popis ve srovnání s jinými prostředky (Petriho sítě, CCS, komunikující stroje X) nejstručnější. Projekt je zaměřen na použití celosvětově používaného simulačního nástroje Transim založeného na CSP v nejširším možném spektru reálných a realistických architektur SW/HW. Hlavní výsledky lze očekávat v predikci a ladění výkonnosti v číslicovém zpracování signálů a obrazů, v diskrétní optimalizaci a v řešení velkých, hustých i řídkých, systémů lineárních rovnic. Paralelní platformy relevantní pro tento projekt jsou svazky pracovních stanic a PC, symetrické multiprocesory SMP a vestavěné paralelní systémy s DSP včetně čipových multiprocesorů a úplných systémů na čipu (SoC). Ladění výkonnosti založené na predikci umožní rychlé srovnání různých architektur HW/SW multiprocesorů a slibné alternativy pak budou naprogramovány (v MPI nebo OpenMP kvůli přenositelnosti) a reálně testovány. Projekt se také bude věnovat obtížnému tématu spravedlivého porovnání výkonnosti zcela různých paralelních systémů, metodám vyrovnávání zátěže a redukci komunikační a synchronizační režie.

Řešitelé
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Čejka Rudolf, Ing. (CVT FIT VUT)
Kutálek Vladimír, Ing. (UPSY FIT VUT)
Očenášek Jiří, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Schwarz Josef, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Staroba Jiří, Ing. (UPSY FIT VUT)
Publikace

2005

2004

2003

2002

Nahoru