Detail projektu

Sequence summarizing neural networks for speaker recognition

Období řešení: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2019

Typ projektu: grant

Kód: 5SA15094, 665860

Agentura: Jihomoravský kraj

Program: Horizon 2020

Název česky
Neuronové sítě shrnující sekvence pro rozpoznávání mluvčího
Typ
grant
Abstrakt

Automatické rozpoznávání mluvčího má za úkol oveřit nebo identifikovat osobu na základě nahrávky. Komerční aplikace rozpoznávání mluvčího jsou v přístupových systémech a v bankovnictví, důležité je také užití je v oblasti národní bezpečnosti. Navrhovaný projekt se týká automatického rozpoznávání mluvčího a je inspirován obrovským pokrokem, který v několika minulých letech přinesly do detekčních a rozpoznávacích úloh umělé neuronové sítě (neural networks, NN). Cílem našeho projektu je vyvinout nový typ NN, která bude vhodná pro rozpoznávání mluvčího a dosáhnout stavu, kdy bude tento přístup použitelný pro praktické aplikace. Dosavadní snahy použít NN pro rozpoznávání mluvčího se vždy zaměřovaly jen na to, že se jeden nebo několik funkčních bloků v klasických systémech nahradil za NN. Tento přístup je ale omezen (podobně jako existující systémy) tím, že je pevně předepsáno, co má neuronová síť modelovat. Náš projekt se zaměřuje na náhradu celého řetězce bloků v rozpoznávacím systému jednou neuronovou sítí, která bude celé promluvy zpracovávat v jediném kroku. To by mělo lépe využít schopností NN modelovat složité vzory v řečových signálech. Cíle projektu budou dosaženy teoretickou prací (odvození struktury NN, odvození kritérií pro trénování), implementací (paralelizace, škálování, atd.) a důkladným testováním na reálných řečových datech. Navrhovaný projekt je plně v souladu s Regionální inovační strategií Jihomoravského kraje, a jeho specializační strategií "Smart Specialization strategy (S3)". S3 definuje výzkum a vývoj v oblasti počítačového hardware a software jako jednu z pěti strategických priorit, a zvlášť zmiňuje oblasti IT bezpečnosti a cognitroniky. Navrhovaný projekt zcela spadá do oblasti cognitroniky a vzhledem k hlavním aplikacím rozpoznávání mluvčího se týká i oblasti počítačové bezpečnosti.

Řešitelé
Rohdin Johan A., Dr. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2020

2019

2018

2017

2016

Nahoru