Detail projektu

Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů

Období řešení: 1. 1. 2017 - 30. 6. 2020

Typ projektu: grant

Kód: VI20172020062

Agentura: Ministerstvo vnitra České republiky

Program: Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020

Název anglicky
Integrated platform for analysis of digital data from security incidents
Typ
grant
Klíčová slova

síťová bezpečnost; analýza digitálních dat; kyberkriminalita; strojové učení; dolování dat

Abstrakt

Projekt je zaměřen na detekci a analýzu nových forem kybernetické kriminality v prostředí Internetu věcí, mobilních a komunikačních aplikací. Cílem projektu je výzkum nových metod založených na dolování dat, strojovém učení a vizuální analýze a vytvoření funkčního vzorku integrující tyto metody pro efektivní vyšetřování incidentů. Výsledek bude demonstrován na případech z praxe, např. detekce provozu P2P sítí, bezpečnostní analýza mobilních zařízení či řešení incidentů souvisejících s Bitcoiny.

Řešitelé
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Hranický Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Hynek Jiří, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Jeřábek Kamil, Ing. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Pluskal Jan, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Podermański Tomáš, Ing. (CVIS VUT) , spoluřešitel
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Soubory
Publikace

2021

2020

2019

2018

2017

Produkty

2020

2019

2018

2017

Nahoru