Detail projektu

Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek

Období řešení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020

Typ projektu: grant

Kód: VI20172020068

Agentura: Ministerstvo vnitra České republiky

Program: Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020

Název anglicky
Tools and methods for video and image processing to improve effectivity of rescue and security services operations
Typ
grant
Klíčová slova

analýza obrazu a video sekvencí, detekce objektů, klasifikace, dolování dat

Abstrakt

Projekt je zaměřen na výzkum pokročilých metod pro pořizování a zpracování obrazových dat a videosekvencí. Cílem je vytvořit funkční vzorek systému, který přispěje ke zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek. Systém umožní z různých obrazových zdrojů místa zásahu extrakci a analýzu informací, jejich kategorizaci, vyhledávání, agregaci, archivaci a efektivní reprezentaci. Dalšími cíli jsou metriky úspěšnosti, publikace, případně průmyslová ochrana výsledků.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Kohlová Renata, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Bambušek Daniel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Bartl Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Bažout David, Ing. (FIT VUT)
Dvořák Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Fröml Vojtěch, Ing. (UIFS FIT VUT)
Goldmann Tomáš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Juráček Ivo, Bc. (FIT VUT)
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Nosko Svetozár, Ing. (UPGM FIT VUT)
Pacura Dávid, Ing. (UITS FIT VUT)
Sedlmajer Kamil, Ing. (FIT VUT)
Šolony Marek, Ing., PhD. (UPGM FIT VUT)
Volf Tomáš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Publikace

2020

2019

2018

2017

Produkty

2020

2019

2018

2017

Nahoru