Detail projektu

Efektivní metody řešení rozsáhlých soustav lineárních algebraických rovnic

Období řešení: 1. 1. 2002 - 31. 12. 2002

Typ projektu: grant

Kód: FR1956/2002/G1

Agentura: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

Program:

Typ
grant
Abstrakt

Řešení rozsáhlých soustav lineárních algebraických rovnic je častou úlohou nejen ve vědecko-technických výpočtech. Existující postupy řešení vycházejí především z klasických eliminačních algoritmů (Gaussova metoda, LU rozklad), které provádějí postupné úpravy matice dané soustavy. Standardní iterační algoritmy (Jacobi, Gauss-Seidelův) často pomalu konvergují nebo se špatně paralelizují. Cílem tohoto projektu je srovnání stávajících algoritmů s moderním přístupem vycházejícím z iteračního řešení diferenciálních rovnic. Ohled bude brán především na praktickou použitelnoust algoritmu a možnost jejich efektivní paralelizace.

Řešitelé
Staroba Jiří, Ing. (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2002

Nahoru