Detail projektu

ROBUST - Verifikace a hledání chyb v pokročilém softwaru

Období řešení: 1.1.2017 - 31.12.2019

Kód: GA17-12465S

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Název anglicky
ROBUST - veRificatiOn and Bug hUnting for advanced SofTware
Typ
grant
Klíčová slova
formální verifikace; statická analýza; symbolická verifikace; automatizovaná abstrakce; dynamická analýza a testování; vkládání šumu; testování řízené modelem; automaty; logiky; programy s ukazateli; paralelní programy; programy s kontejnery;
Abstrakt
Automatizovaná verifikace a vyhledávání chyb v softwaru patří mezi témata aktivně řešená jak na univerzitách tak v průmyslu. Konečně tyto techniky mohou ušetřit značné finanční prostředky a u bezpečnostně kritických aplikací také lidské životy. Cílem tohoto projektu jsou nové automatizované metody statické formální verifikace (založené na metodách jako symbolická verifikace či automatická abstrakce) i extrapolující dynamické analýzy a pokročilého testování, a to pro programy používající několik různých pokročilých programovacích technik. Konkrétně se projekt zaměřuje na programy s ukazateli, paralelní programy (včetně cloudových) a programy s kontejnery. Tyto oblasti jsou sice částečně nezávislé, ale také se do značné míry překrývají: Na jednu stranu je zapotřebí zvládnout různé kombinace uvedených konstrukcí (např. paralelní programy s ukazateli) a na druhou stranu je zapotřebí ve všech těchto oblastech řešit podobné problémy. Důležitým příkladem takového problému, který bude řešen v projektu, je potřeba verifikovat otevřené programy, tedy fragmenty kódu, jejichž okolí není známo.
Řešitelé
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Kofroň Jan, RNDr., Ph.D. (MFF UK) , spoluřešitel
Češka Milan, RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Fiedor Tomáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Havlena Vojtěch, Ing. (UITS FIT VUT)
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Hruška Martin, Ing. (UITS FIT VUT)
Janků Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Malásková Věra (UITS FIT VUT)
Malík Viktor, Ing. (UITS FIT VUT)
Martiček Štefan, Ing. (FIT VUT)
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Pluháčková Hana, Mgr. Bc. (UITS FIT VUT)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Síč Juraj, Bc. (VCIT FIT VUT)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Šoková Veronika, Ing. (UITS FIT VUT)
Turoňová Lenka, Ing. (UITS FIT VUT)
Valeš Ondřej, Ing. (UITS FIT VUT)
Vargovčík Pavol, Ing. (UITS FIT VUT)
Vojnarová Marta, Ing. (UITS FIT VUT)
Publikace

2019

2018

2017

Produkty

2019

2018

Nahoru