Detail projektu

ROBUST - Verifikace a hledání chyb v pokročilém softwaru

Období řešení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

Typ projektu: grant

Kód: GA17-12465S

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Název anglicky
ROBUST - veRificatiOn and Bug hUnting for advanced SofTware
Typ
grant
Klíčová slova

formální verifikace; statická analýza; symbolická verifikace; automatizovaná abstrakce; dynamická analýza a testování; vkládání šumu; testování řízené modelem; automaty; logiky; programy s ukazateli; paralelní programy; programy s kontejnery;

Abstrakt

CHYBY V POČÍTAČOVÝCH PROGRAMECH MOHOU BÝT ZÁKEŘNÉ, A PŘITOM TĚŽKO ODHALITELNÉ

Automatizovaná verifikace a vyhledávání chyb v softwaru patří mezi témata aktivně řešená jak na univerzitách tak v průmyslu. Konečně tyto techniky mohou ušetřit značné finanční prostředky a u bezpečnostně kritických aplikací také lidské životy. Cílem tohoto projektu jsou nové automatizované metody statické formální verifikace (založené na metodách jako symbolická verifikace či automatická abstrakce) i extrapolující dynamické analýzy a pokročilého testování, a to pro programy používající několik různých pokročilých programovacích technik. Konkrétně se projekt zaměřuje na programy s ukazateli, paralelní programy (včetně cloudových) a programy s kontejnery. Tyto oblasti jsou sice částečně nezávislé, ale také se do značné míry překrývají: Na jednu stranu je zapotřebí zvládnout různé kombinace uvedených konstrukcí (např. paralelní programy s ukazateli) a na druhou stranu je zapotřebí ve všech těchto oblastech řešit podobné problémy. Důležitým příkladem takového problému, který bude řešen v projektu, je potřeba verifikovat otevřené programy, tedy fragmenty kódu, jejichž okolí není známo.

Řešitelé
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Kofroň Jan, doc. RNDr., Ph.D. (MFF UK) , spoluřešitel
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Malásková Věra (UITS FIT VUT)
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2020

2019

2018

2017

Produkty

2019

2018

Nahoru