Detail projektu

Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH)

Období řešení: 1.10.2015 - 31.12.2017

Agentura: COST, European Cooperation in Science and Technology

Program: COST

Název česky
Éra velkých dat v pozorování oblohy a země (BIG-SKY-EARTH)
Typ
grant
Klíčová slova
Velká data; astronomické katalogy; dálkový průzkum Země; urychlování obecných výpočtů na GPU
Abstrakt
Předmětem projektu je využití znalostních technologií pro analýzu rozsáhlých astronomických dat. Důraz bude kladen na moderní metody strojového učení (např. konvoluční neuronové sítě) a statistickou inferenci s cílem odhalit skryté souvislostí v chování vybraných astronomických objektů či hledat zajímavé souvislosti v gigantických objemech dostupných astronomických dat. Řešení zahrnuje i paralelizaci algoritmů a nové metody vizualizace.
Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Polok Lukáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT)
Vrábelová Pavla, Ing. (UIFS FIT VUT)
Nahoru