Detail projektu

Zvýšení spolehlivosti v automatickém rozpoznávání řečníka

Období řešení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

Typ projektu: grant

Kód: GJ17-23870Y

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Juniorské granty

Název anglicky
Improving Robustnes in Automatic Speaker Recognition
Typ
grant
Klíčová slova

automatické rozpoznávání řečníka;robustnost;adaptace;řeč

Abstrakt

Systémy pro automatické rozpoznávání řečníka dosáhly za posledních několik let vysokých rozpoznávacích úspěšností. Přesto při jejich nasazení v nových doménách, tedy za zcela jiných podmínek než za jakých byly postaveny, jejich úspěšnost dramaticky klesá. K takovým faktorům patří například jazyk mluvčích, styl mluvy, společenské podmínky mluvčích, akustické prostředí, nahrávací zařízení, přítomnost neřečových událostí, ruchy, přenosový kanál, atp. Řešením tohoto problému je a) vývoj metod pro robustní modelování nebo b) adaptace daného systému na novou doménu pomocí adaptačních dat. V tomto projektu se chceme zaměřit na obě tyto oblasti.

Řešitelé
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Fér Radek, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Novotný Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2020

2019

2018

2017

Nahoru