Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

IotCloud - Inteligence pro systémy IoT

Období řešení: 1.1.2017 - 31.12.2019

Typ projektu: grant

Kód: TH02010845

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

Název anglicky
IotCloud - Intelligence for IoT systems
Typ
grant
Klíčová slova

Internet, databáze, algoritmus

Abstrakt

Projekt si klade za cíl vytvořit cloudovou platformu pro uchování, analýzu a zobrazení dat Internetu věcí (IoT). Oproti současným řešením bude tato platforma sbírat a analyzovat velké množství dat z různých systémů tak, aby poskytovala uživatelům přehledně zobrazené informace s vysokou přidanou hodnotou. Díky adaptibilním algoritmům, které na platformě poběží, bude možné přizpůsobit analýzu, zobrazení a automatizaci ovládání připojených IoT systémů dle nasazení a potřeb uživatele. Platforma tak zajistí plné využití a propojení jednotlivých připojených systémů.

Platforma bude navržena modulárně, aby bylo možné přidávat nové služby, funkce a podporovat různé výrobce IoT. Škálovatelnost řešení bude dosažena díky možnosti distribuovaného běhu platformy na více uzlech v cloudovém prostředí.

Řešitelé
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Produkty

2019

2018

Nahoru