Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

IotCloud - Inteligence pro systémy IoT

Období řešení: 1.1.2017 - 31.12.2019

Kód: TH02010845

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

Název anglicky
IotCloud - Intelligence for IoT systems
Typ
grant
Klíčová slova
Internet, databáze, algoritmus
Abstrakt
Projekt si klade za cíl vytvořit cloudovou platformu pro uchování, analýzu a zobrazení dat Internetu věcí (IoT). Oproti současným řešením bude tato platforma sbírat a analyzovat velké množství dat z různých systémů tak, aby poskytovala uživatelům přehledně zobrazené informace s vysokou přidanou hodnotou. Díky adaptibilním algoritmům, které na platformě poběží, bude možné přizpůsobit analýzu, zobrazení a automatizaci ovládání připojených IoT systémů dle nasazení a potřeb uživatele. Platforma tak zajistí plné využití a propojení jednotlivých připojených systémů.

Platforma bude navržena modulárně, aby bylo možné přidávat nové služby, funkce a podporovat různé výrobce IoT. Škálovatelnost řešení bude dosažena díky možnosti distribuovaného běhu platformy na více uzlech v cloudovém prostředí.

Řešitelé
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Bednařík David, Bc. (FIT VUT)
Dacer Ondřej (FIT VUT)
Doležal Pavel, Ing. (FIT VUT)
Dražil Jan, Ing. (UPSY FIT VUT)
Foltová Jana, Mgr. (UPSY FIT VUT)
Halaj Jozef, Bc. (FIT VUT)
Holický Filip, Ing. (UPSY FIT VUT)
Hošala Martin, Bc. (FIT VUT)
Hrabal Matěj, Bc. (FIT VUT)
Kohout Petr, Bc. (FIT VUT)
Kubov Peter, Bc. (FIT VUT)
Matejčík Martin, Bc. (FEKT VUT)
Mrnuštík Michal, Bc. (FIT VUT)
Nečasová Klára, Ing. (FIT VUT)
Nesvedová Šárka (Děkanát FIT VUT)
Novotný Tomáš, Ing. (RehiveTech)
Novotný Tomáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Postolka Matěj, Bc. (FIT VUT)
Sakin Martin, Ing. (FIT VUT)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Tisovčík Peter, Ing. (FIT VUT)
Viktorin Jan, Ing. (UPSY FIT VUT)
Vrána Roman, Ing. (UPSY FIT VUT)
Wolfert Richard, Ing. (FIT VUT)
Produkty

2019

2018

Nahoru