Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

Aplikace 3D modelování ve zdravotnictví

Období řešení: 20.03.2016 - 31.12.2016

Agentura: Vysoké učení technické v Brně

Program: Vnitřní projekty VUT

Název anglicky
Application of 3D modeling in medical imaging
Typ
grant
Klíčová slova
Lékařská obrazová data, multimodální registrace, fúze lékařských snímků, vizualizace dat
Abstrakt
Úlohou projektu je výzkum a vývoj algoritmů pro registraci heterogenních medicínských obrazových dat z různých zobrazovacích metod, jejich automatickou klasifikaci a prostorové zobrazení. Mezi dílčí cíle projektu se řadí tvorba algoritmů pro předzpracování a unifikaci dat z různých modalit, tvorba algoritmů pro sesazování nehomogenních dat pořízených různými zobrazovacími metodami nebo s různými nastaveními, tvorba algoritmů pro prostorové zarovnání dat do jednoho vícevrstvého modelu a testování vytvořených algoritmů s ohledem na robustnost, přesnost a spolehlivost. Dosažením těchto cílů vzniknou prakticky využitelné metody přinášející buď zcela nové diagnostické informace, nebo informace získané jednoduššími a šetrnějšími způsoby. Předpokládá se, že dosažené výsledky budou mít velký publikační potenciál.
Řešitelé
Chromý Adam, Ing. (FEKT VUT) , hlavní řešitel
Klíma Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Žalud Luděk, Ing. Ph.D. (UAMT FEKT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2017

2016

Nahoru