Detail projektu

Photoacoustic/Ultrasound Mammoscopy for evaluating screening-detected lesions in the breast

Období řešení: 1.1.2017 - 31.12.2020

Kód: PAMMOTH

Agentura: Evropská komise EU

Program: Horizon 2020

Název česky
Fotoakustická/ultrazvuková mamoskopie pro dektekci lézí v prsou
Typ
grant
Abstrakt
Cílem projektu PAMMOTH je vyvinout, validovat a uvést do praxe nový přístroj pro neinvazivní screening prsou s cílem o včasnou diagnozu rakoviny prsou. Navržené zařízení kombinuje 3D fotoakustické snímkování a laserem indukované ultrazvukové snímkování. Cílem je dosáhnout vysoké přesnosti detekce v reálném čase.
Řešitelé
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Bordovský Gabriel, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Budiský Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Čudová Marta, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Jaroš Marta, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Kadlubiak Kristián, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Vaverka Filip, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Burianová Michaela, Mgr. (VCIT FIT VUT)
Kadlubiak Kristián, Ing. (FIT VUT)
Klepárník Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kukliš Filip, Ing. (UPSY FIT VUT)
Nikl Vojtěch, Ing. (UPSY FIT VUT)
Poledňová Pavla (Děkanát FIT VUT)
Publikace

2019

2018

2017

Produkty

2017

Nahoru