Detail projektu

Photoacoustic/Ultrasound Mammoscopy for evaluating screening-detected lesions in the breast

Období řešení: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020

Typ projektu: grant

Kód: PAMMOTH, PAMMOTH

Agentura: Evropská komise EU

Program: Společná technologická iniciativa ECSEL

Název česky
Fotoakustická/ultrazvuková mamoskopie pro dektekci lézí v prsou
Typ
grant
Abstrakt

Cílem projektu PAMMOTH je vyvinout, validovat a uvést do praxe nový přístroj pro neinvazivní screening prsou s cílem o včasnou diagnozu rakoviny prsou. Navržené zařízení kombinuje 3D fotoakustické snímkování a laserem indukované ultrazvukové snímkování. Cílem je dosáhnout vysoké přesnosti detekce v reálném čase.

Řešitelé
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Bordovský Gabriel, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Budiský Jakub, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Čudová Marta, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Jaroš Marta, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Kadlubiak Kristián, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Vaverka Filip, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2020

2019

2018

2017

Produkty

2020

2017

Nahoru