Detail projektu

Exploring new Applications for Modern Taylor Series Methods to Solve Stiff and High-Order Systems

Období řešení: 1.7.2016 - 31.10.2017

Kód: Aktion-76p11

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: AKTION Česká republika - Rakousko

Název česky
Analýza nových aplikací Moderní metody Taylorovy řady pro řešení tuhých systémů a systémů vysokých řádů
Typ
grant
Klíčová slova
numerické integrační metody, paralelní výpočty, diferenciální rovnice, rozsáhlé soustavy algebraických rovnic, Taylorova řada
Abstrakt
Ve dvou předcházejících projektech AKTION mohla být Moderní metoda Taylorovy řady (MMTŘ) významně rozšířena, obohacena, validována a podrobně prozkoumána, což vedlo k vytvoření nástrojů pro řešení diferenciálních rovnic založených na MMTŘ, které umožňují velmi přesně řešit tuhé systémy, nespojité dynamické systémy a systémy vysokých řádů. Aby mohla být MMTŘ dále vylepšena a její výhody uplatněny v praxi, projektový tým je rozšířen o Fakultu strojního inženýrství, VUT Brno. Z toho vyplývá posílení a rozšíření mezinárodní spolupráce mezi TU Vienna a VUT Brno. V rámci projektu budou analyzovány náročné aplikované problémy a řada mladých vědců dostane příležitost pro získání mezinárodních a mezidisciplinárních zkušeností.
Řešitelé
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Kocina Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Nečasová Gabriela, Ing. (UITS FIT VUT)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Veigend Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2018

2017

2016

Nahoru