Detail projektu

Program podpory vybraných studijních programů a jejich rozvoje

Období řešení: 1. 1. 2002 - 18. 2. 2007

Typ projektu: grant

Kód: MSMT

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program:

Název anglicky
Program of promotion of selected study programs
Typ
grant
Klíčová slova

Podpora studijního programu, vybraný studijní program, informační technologie, bakalářský studijní program

Abstrakt

PŘÍPRAVA REALIZACE AKREDITOVANÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE" PROGRAM: - Program podpory vybraných studijních programů. Doba řešení: rok 2002 - 2004 Záměr projektu: - Vytvoření podkladů pro podporu uchazečů o studijní program k přijímacím zkouškám v rámci plnění programu "Otevřeného přístupu na vysokou školu pro všechny, kteří splní vstupní požadavky" (DZ MŠMT) ve formě přípravného kurzu a instruktážních seminářů učitelů středních škol v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. - Vytvoření systému a informační podpory pro poradenství a nábor na středních školách zajišťované učiteli, ale především studenty fakulty. Z minulé zkušenosti se účast studentů fakulty při vysvětlovacích a náborových pracích jak na veletrhu Gaudeamus, tak při návštěvách na středních školách, ukázala jako mimořádně účinná. - Vytvoření nové formy a obsahu presentací pro výstavní stánek i presentační přednášky veletrhu Gaudeamus 2002 s cílem zvýšit otevřenost studijního programu uchazečům středních škol. - Nová fakulta informačních technologií plánuje vytvoření internetové podoby zápisu studentů do ročníku /semestru a nahrazení tradiční podoby "výkazu o studiu" dokumentem produkovaným prostřednictvím modulu informačního systému. Jedním z cílem záměru je vytvoření takového modulu. - Návrh a realizace systému internetové komunikace studenta s učitelem umožňující masovou komunikaci (řádově stovky studentů). - Součástí informačního systému je modul, jehož prostřednictvím učitel/examinátor pořizuje data, která jsou výsledkem examinace. Vytvoření modulu realizujícího tuto funkci je jedním z cílů záměru. - Součástí akreditovaného bakalářského studijního programu Informační technologie je sada sylabů pro jednotlivé studijní předměty, z nichž některé jsou zcela nové a některé významně aktualizované a modifikované předměty starého studijního programu. Pro tyto kurzy je zapotřebí vytvořit: - Studijní texty a programové pomůcky - Systém projekčních textů pro datový projektor - Systém domácích úloh a projektů pro jednotlivce a pro týmovou práci - Systém zadání pro zkoušky Vytvoření těchto součástí každého kurzu v 1. ročníku je cílem záměru tohoto projektu. Zodpovědný pracovník projektu: Prof Ing. Jan M Honzík, CSc.

Řešitelé
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Publikace

2005

2003

2002

Nahoru