Detail projektu

Infrastruktura pro moderní studium IT

Období řešení: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2022

Typ projektu: grant

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: OP VVV PO2 ERDF výzva pro vysoké školy

Název anglicky
Infrastructure for modern studium of IT
Typ
grant
Klíčová slova

modernizace, přístrojové vybavení, výuka

Abstrakt

Modernizace učeben a přístrojového vybavení pro praktickou výuku technologicky orientovaných předmětů a modernizace podpůrných multimediálních systémů přednáškových sálů s možností přenosu a záznamu (a pozdějšího zařazení výstupů systému mezi multimediální studijní opory) pro zefektivnění výuky i teoreticky orientovaných předmětů. Tato modernizace zohledňuje potřeby trhu práce, na němž se uplatňují čerství absolventi se znalostí aktuálních technologií a zároveň schopnostmi celoživotního učení.

Řešitelé
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Hajduk Petr, Ing. (Děkanát FIT VUT)
Lampa Petr, Ing. (CVT FIT VUT)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT FIT VUT)
Šimek Václav, Ing. (UPSY FIT VUT)
Ventrubová Hana (Děkanát FIT VUT)
Nahoru