Detail projektu

Moderní a otevřené studium techniky (MOST)

Období řešení: 1. 9. 2017 - 31. 12. 2022

Typ projektu: grant

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy

Typ
grant
Abstrakt

Cílem projektu je posílení kvality a relevance vzdělávání na VUT ve vazbě na reálné potřeby absolventů, zaměstnavatelů a společnosti. Projekt zahrnuje intervence ve všech oblastech vzdělávání na VUT (vyjma PhD studií). Sleduje spektrum specifických cílů, které jsou strategické pro udržitelný rozvoj VUT ve vazbě na potřeby cílových skupin:

 • Zvýšit kvalifikace a kompetence pracovníků, zejména za účelem zkvalitnění vzdělávací činnosti.
 • Modernizovat studijní programy napříč VUT s cílem rozvoje praktické výuky a simulace praxe.
 • Posílit a systematizovat praxe a stáže studentů ve firmách/aplikační sféře a podporovat podnikavost studentů.
 • Ve spolupráci s odborníky z praxe upravit vybrané strategické Bc. a Mgr. studijní programy dle aktuálních i predikovaných potřeb trhu práce a zaměstnavatelů. Tyto studijní programy akreditovat, odzkoušet a zajistit jejich trvalé zlepšování.
 • V případě odůvodněné společenské poptávky vytvořit ve spolupráci se zaměstnavateli nové studijní programy ve vybraných oborech.
 • Využít širokou základnu spoluprací VUT s průmyslovými/aplikačními partnery pro zvýšení efektivity a relevance Bc. a Mgr. studií.
 • Posílit vazby s absolventy a rozvinout metody monitoringu trhu práce za účelem zpětnovazebního ovlivňování relevance a kvality vzdělávání. Zavést opatření k posílení role a odpovědnosti studentů v rámci výukového procesu.
 • Zefektivnit systém stáží a praxí pro studenty ve firmách a propojit tak lépe teorii s praxí.
 • Posílit mezinárodní rozměr studia na VUT souborem provázaných opatření, včetně zavedení nových joint/double/multiple degree studijní programů.
 • Zvýšit efektivitu a dostupnost podpůrných a asistenčních služeb pro studenty se SVP a znevýhodněné studenty.
 • Adaptovat studijní prostředí a výuku za účelem podpory studijní úspěšnosti a snižování tzv. drop-out efektu.
 • Upravit vnitřní prostředí VUT pro naplňování nových požadavků kladených na moderní technickou univerzitu - v oblasti strategického řízení, kvality i podpůrných služeb.
Řešitelé
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Bartl Vojtěch, Ing. (UPGM FIT VUT)
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Bordovský Gabriel, Ing. (UPSY FIT VUT)
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Čejka Rudolf, Ing. (CVT FIT VUT)
Češka Milan, doc. RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Dobeš Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Goldmann Tomáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Hliněná Dana, doc. RNDr., Ph.D. (UMAT FEKT VUT)
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Jaroš Marta, Ing., PhD. (UPSY FIT VUT)
Kadlubiak Kristián, Ing. (UPSY FIT VUT)
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kavalová Radka, Mgr. (VCIT FIT VUT)
Kocman Radim, Ing., Ph.D. (CVT FIT VUT)
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Kůdelová Petra, Mgr. (Děkanát FIT VUT)
Kula Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT)
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Milet Tomáš, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Pluháčková Hana, Mgr. Bc. (UITS FIT VUT)
Pluskal Jan, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Šimek Václav, Ing. (UPSY FIT VUT)
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Ullmannová Kristýna, Ing., MSc (VCIT FIT VUT)
Veigend Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Nahoru