Detail projektu

MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems.

Období řešení: 1.4.2017 - 31.3.2020

Agentura: ECSEL Joint Undertaking

Program: Horizon 2020

Název česky
MegaModelování v době běhu - škálovatelný rámec založený na modelu pro plynulý vývoj a ověřování v době běhu komplexních systémů
Typ
grant
Abstrakt

Projekt MegaM@Rt vytvoří rámec zahrnující metody a nástroje pro plynulý vývoj a ověřování v době běhu, které zásadním způsobem zvýší produktivitu, kvalitu a předpověditelnost výsledků velkých a komplexních systémů.
Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT)
Tesařová Olga, Bc. (Děkanát FIT VUT)
Publikace

2018

2017

Nahoru