Detail projektu

Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR

Období řešení: 1.1.2017 - 31.12.2018

Typ projektu: grant

Kód: VH20172018014

Agentura: Ministerstvo vnitra České republiky

Program: Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR

Název anglicky
System for image data analysis to attend needs of Police of the Czech Republic
Typ
grant
Klíčová slova

analýza, obrazová data

Abstrakt

Projektem má být dosaženo vyvinutí a praktická implementace do podmínek Policie ČR následujících metod počítačového zpracování obrazových dat: Inteligentní přehrávač, který umožní vyhledat ve vstupním videu části s pohybem ve vybraném sektoru obrazu, odstranit šum, zaostřit a rekonstruovat poškozený obraz pomocí technologie Super resolution. Ze vstupního videa/sady obrázků extrahuje všechny lidské obličeje, uloží je do db a porovná je s již uloženými obličeji za účelem nalezení shody. Ze vstupního videa/sady obrázků extrahuje všechny registrační značky vozidel, uloží je do db a porovná je s již uloženými značkami za účelem nalezení shody. Ze vstupního videa/sady obrázků extrahuje všechny lidské postavy, uloží je do db a rozpozná jejich vlastnosti/pohyb/činnost, které následně umožní vyhledat. Dílčí cíle programu VH, které budou projektem naplněny: Ochrana před závažnou kriminalitou.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru