Detail projektu

Program rozvoje studijních programů jako podpora realizace Boloňské deklarace

Období řešení: 1. 6. 2001 - 18. 2. 2007

Typ projektu: grant

Kód: MŠMT RP

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program:

Typ
grant
Klíčová slova

studijní program, akreditace, příprava akreditace, Boloňská dohoda

Abstrakt

PROJEKT: PRESENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA NOVÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE" PROGRAM: - Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace - Program podpory vybraných studijních programů Doba řešení: 2001 Záměr projektu: - Na základě diskuse s vedoucími představiteli renomovaných světových i významných tuzemských firem zastoupených v regionu vytvořit model žádaného odborného profilu absolventa bakalářského studijního programu v oboru Informační technologie. - Vybudovat studijní plán tohoto presenčního a kombinovaného studijního programu. - Připravit podkladové materiály k akreditaci studijního programu Informační technologie Akreditační komisí MŠMT. - Vybudovat internetově orientovanou datovou bázi pro akreditaci jako pilotní projekt pro potřeby AK MŠMT. - Naplnit vytvořenou datovou bázi pro účely akreditace studijního programu Informační technologie. - Připravit návrh systému výuky podporované internetem a její organizace. - Zahájit realizaci systému tohoto systému.

Řešitelé
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Publikace

2004

2003

2002

Nahoru