Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

Pokročilé metody nature-inspired optimalizačních algoritmů a HPC implementace pro řešení reálných aplikací

Období řešení: 1.6.2018 - 29.2.2020

Kód: LTC18053

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST

Název anglicky
Advanced Methods of Nature-Inspired Optimisation and HPC Implementation for the Real-Life Applications
Typ
grant
Klíčová slova

Nature-inspired optimalizace, evoluční algoritmy, výpočetní inteligence, klíčové základní technologie, mezinárodní spolupráce
Abstrakt
Vědeckým cílem projektu je navrhnout pokročilé evoluční algoritmy (EA), které budou použitelné v současných komplexních inženýrských optimalizačních a návrhových úlohách. Dalším cílem je tyto algoritmy adaptovat pro různé cílové platformy, ať už pro výkonné GPU (Graphic Processing Unit) a superpočítače nebo naopak pro nízkopříkonové vestavěné systémy. Projekt je rozdělen do tří etap řešení, resp. do tří fází řešení - tzv. pracovních balíčků (WP1 - 3). V první fázi řešení budou navrhovány nové a hybridní evoluční algoritmy, včetně jejich formálního popisu. Ve druhé fázi budou realizovány implementace HPC (High Performance Computing) a vestavěných systémů s důrazem na definovano efektivitu (výpočetní výkon, škálovatelnost, energetickou náročnost algoritmu). V třetí fázi budou řešeny praktické aplikace, v projektu dále popsané jako případové studie. Tato závěrečná část bude dobře dokladovat efektivitu navržených řešení i praktickou užitečnost v kontextu definovaných reálných problémů. Integračním cílem projektu je významně prohloubit existující mezinárodní spolupráci, popř. navázat novou spolupráci výzkumných týmů VUT v Brně zabývajících se evolučními algoritmy s relevantními předními zahraničními pracovišti a realizovat s nimi výzkum vedoucí ke společným publikacím a novým vědeckým výsledkům. 
Řešitelé
Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D. (ÚAI FSI VUT) , hlavní řešitel
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Badáň Filip, Ing. (FIT VUT)
Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Grochol David, Ing. (UPSY FIT VUT)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Vaverka Filip, Ing. (UPSY FIT VUT)
Voda Zbyšek, Bc. (FIT VUT)
Publikace

2019

2018

Nahoru