Detail projektu

Pokročilé metody nature-inspired optimalizačních algoritmů a HPC implementace pro řešení reálných aplikací

Období řešení: 1. 6. 2018 - 29. 2. 2020

Typ projektu: grant

Kód: LTC18053

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST

Název anglicky
Advanced Methods of Nature-Inspired Optimisation and HPC Implementation for the Real-Life Applications
Typ
grant
Klíčová slova


Nature-inspired optimalizace, evoluční algoritmy, výpočetní inteligence, klíčové základní technologie, mezinárodní spolupráce

Abstrakt

Vědeckým cílem projektu je navrhnout pokročilé evoluční algoritmy (EA), které budou použitelné v současných komplexních inženýrských optimalizačních a návrhových úlohách. Dalším cílem je tyto algoritmy adaptovat pro různé cílové platformy, ať už pro výkonné GPU (Graphic Processing Unit) a superpočítače nebo naopak pro nízkopříkonové vestavěné systémy. Projekt je rozdělen do tří etap řešení, resp. do tří fází řešení - tzv. pracovních balíčků (WP1 - 3). V první fázi řešení budou navrhovány nové a hybridní evoluční algoritmy, včetně jejich formálního popisu. Ve druhé fázi budou realizovány implementace HPC (High Performance Computing) a vestavěných systémů s důrazem na definovano efektivitu (výpočetní výkon, škálovatelnost, energetickou náročnost algoritmu). V třetí fázi budou řešeny praktické aplikace, v projektu dále popsané jako případové studie. Tato závěrečná část bude dobře dokladovat efektivitu navržených řešení i praktickou užitečnost v kontextu definovaných reálných problémů. Integračním cílem projektu je významně prohloubit existující mezinárodní spolupráci, popř. navázat novou spolupráci výzkumných týmů VUT v Brně zabývajících se evolučními algoritmy s relevantními předními zahraničními pracovišti a realizovat s nimi výzkum vedoucí ke společným publikacím a novým vědeckým výsledkům. 

Řešitelé
Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D. (ÚAI FSI VUT) , hlavní řešitel
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Publikace

2020

2019

2018

Nahoru