Detail projektu

Smlouva o dílo mezi Phonexia s.r.o. a VUT FIT: Projekt SRE - Speaker REcognition

Období řešení: 16. 10. 2016 - 30. 9. 2019

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: Phonexia s.r.o.

Název anglicky
Phonexia s.r.o. - BUT FIT Contract: Project SRE - Speaker REcognition
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

rozpoznávání mluvčího

Abstrakt

Účelem Smlouvy je výzkum a následný vývoj systému pro rozpoznávání mluvčího (speaker recognition, SRE) jež má za cíl zlepšit kvalitu enginu SRE.

Řešitelé
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kamsali Veera Mounika (UPGM FIT VUT)
Mošner Ladislav, Ing. (FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Publikace

2017

2016

Nahoru