Detail projektu

Příprava akreditace distanční formy bakalářského studijního programu "Informační technologie na základě společenské objednávky trhu práce"

Období řešení: 1. 1. 2002 - 31. 1. 2004

Typ projektu: grant

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program:

Typ
grant
Klíčová slova

Akreditace studijního programu, distanční forma studia, e-learning

Abstrakt

PŘÍPRAVA AKREDITACE DISTANČNÍ FORMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE NA ZÁKLADĚ SPOLEČENSKÉ OBJEDNÁVKY TRHU PRÁCE" PROGRAM: - Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace. - Program podpory vybraných studijních programů. Doba řešení: rok 2002 - 2004 Zodpovědný pracovník projektu: Prof Ing. Jan M Honzík, CSc. Soulad s dlouhodobými záměry MŠMT a VUT - DZ MŠMT, kap 2.: Využití intelektuálního potenciálu mladé generace: Diverzifikace studijní nabídky. Podpora vybraných studijních programů reagujících na požadavky trhu práce. - DZ MŠMT: kap 4. Studijní programy a vzdělávání :  Podpora bakalářských studijních programů, které budou zaměřené na profil absolventa podle požadavků trhu práce.  Rozvoj nových forem studia (distanční studium). - DZ VUT a DZ FEI, kap 6 o informačních technologiích:  Rozvoj informačních technologií tak, aby byly využitelné v rostoucím rozsahu pro všechny formy studia.  Rozvoj výrazné role VUT v oblasti informačních technologií a zdůrazňování významu univerzit pro informační společnost. - DZ VUT 2002-2005, Kap 2. Využití intelektuálního potenciálu mladé generace - nárůst počtu studentů bakalářských studijních programů. Záměr projektu: - Studium a konzultace (studijní cesty) za účelem získání zkušeností a spolupracovních kontaktů s úspěšnými zahraničními školami provozujícími distanční vzdělávání. (Fernuniversität Hagen, Open University London, Oscail Dublin). - Zpracování metodiky distančního vzdělávání v podmínkách ČR - Zpracování a konzultace se zahraničními partnery o možnostech spolupráce a využití již osvědčených technologií distančního vzdělávání. - Kvalifikační školení a kursy pracovníků fakulty v oblasti distančního vzdělávání. - Návrh technologie konverze papírových učebních textů do elektronické podoby využitelné na médiích CD-ROM a na Internetu. - Návrhu a realizace "elektronického - internetového" studijního oddělení pro distanční studenty. - Návrh a realizace systému přijímacího řízení pro distanční studenty. - Zpracování struktury 25 kreditového volitelného prostoru pro bakalářská zaměření: - Jazykový specialista v IT - Učitel středních škol pro předměty IT - Specialista pro produkty Microsoft - IT v energetice - IT a elektronický obchod - IT pro e-learning (Studenti, kteří si vyberou volitelný paket předmětů daného zaměření, obdrží osvědčení (certifikát) školy o odborném zaměření. V případě zaměření na produkty Microsoft se plánuje možnost získání firemních certifikátů (při finanční účasti studenta na ceně certifikačního procesu). - Příprava podkladů distanční formy bakalářského studijního programu "Informační technologie" k akreditaci. Celkové náklady na část projektu B2: Příprava akreditace distanční formy bakalářského studijního programu "Informační technologie na základě společenské objednávky trhu práce". Počet pracovníků : 2002/18, 2003/25, 2004/28 Průměrný plat: 25,000 Kč/měsíc Celkové náklady na celý projekt: 28.819,000 Kč Celkové náklady v r. 2002 : 7.306,000 Kč (10.147,000 Kč/2003, 11.366,000 Kč/2004) Požadovaná dotace v r. 2002 2.192,000 Kč (3.044,000 Kč/2003, 3.410,000 Kč/2004,

Řešitelé
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Publikace

2004

2003

2002

Nahoru