Detail projektu

Škoda auto - Cloud computing analýza: porovnání dostupných cloudových řešení

Období řešení: 25. 4. 2017 - 25. 7. 2017

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: ŠKODA AUTO a.s.

Název anglicky
Škoda auto - Cloud computing analýza: porovnání dostupných cloudových řešení
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

Cloud

Abstrakt

Studie cloud computing systémů bude zpracována na základě rozboru sekundárních zdrojů odborných dat a informací dle doporučení ŠKODA AUTO v podobě závěrečné zprávy a prezentace. Jazykem bude angličtina a čeština. Rozsah bude minimálně 100 normostran, včetně slovníku a příloh (maximálně 33 normostran).

 

Analýza bude obsahovat:

1.1         Úvod do problematiky cloud computing systémů

1.1.1      Úvod do zavedené terminologie

1.1.2      Přehled současného stavu a trendů budoucího vývoje v oblasti cloud computing systémů

1.1.3      Příklady praktického použití cloud computing systémů v současnosti

1.2         Praktické využití cloud computing systémů ve výrobní organizaci

1.2.1      Možnosti využití cloud computing systémů ve výrobní organizaci typu velké společnost z oblasti automotive, příp. elektro

1.2.2      Příležitosti a přínosy, rizika a případné hrozby nasazení cloud computing systémů

1.2.3      Návrh identifikace bezpečnostních hrozeb a možná řešení (včetně konkrétních příkladů)

1.3         Přehled a srovnávací analýza existujících produktů / cloud computing systémů

1.3.1      Detailní přehled dodavatelů a jejich produktů cloud computing systémů vhodných pro nasazení ve výrobní organizaci typu velké společnost z oblasti automotive, příp. elektro

3.2         Srovnávací analýza alespoň tří z vybraných produktů a porovnaní výsledků s Cloud Foundry (popř. podobnými sdruženími)

1.4         Manažerské shrnutí (Executive Summary)

1.5         Doporučení pro ŠKODA AUTO

1.6         Prezentace výsledků vedení výroby a bezpečnosti IT ŠKODA AUTO

Řešitelé
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Publikace

2017

Nahoru