Detail projektu

Škoda auto -Webová aplikace - Slovník Průmyslu 4.0

Období řešení: 25. 4. 2017 - 31. 12. 2017

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: ŠKODA AUTO a.s.

Název anglicky
Web Application Industry Dictionary 4.0
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

web, Průmysl 4.0

Abstrakt

Aplikace bude vytvořena pro jazykové mutace anglický jazyk, český jazyk a německý jazyk. Pojmový obsah bude vytvořen pouze v českém a anglickém jazyce.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vytvoří obsah, naprogramuje a zprovozní webovou aplikaci (dílo). Postup zhotovení díla bude následující:

1.1   Návrh a implementace grafického stylu webové aplikace

1.1.1 Návrh uživatelského rozhraní - drátěné modely (wireframe)

1.1.2 Tvorba dynamické vztahové mapy

1.1.3 Tvorba grafického provedení

1.1.4 Implementace uživatelského rozhraní pomocí webových technologií

1.1.5 Po ukončení této etapy bude provedena její akceptace objednatelem

1.2   Návrh a implementace aplikace klient-server

1.2.1 Zpřesnění požadavků, use-case model - předpokládá se uživatelská část umožňující prohlížení slovníku, editorská část pro vkládání a editaci obsahu a administrační rozhraní pro správu přístupových práv

1.2.2 Návrh architektury aplikace - role klientské a serverové části, úložiště dat

1.2.3 Implementace serverové části - pomocí vhodných technologií na základě konzultací s IT ŠA (podle parametrů hostingu)

1.2.4 Implementace klientské části - aplikace JavaScript ve webovém prohlížeči

1.2.5 Testování v lokálním provozu

1.2.6 Nasazení na cílové umístění ve spolupráci s IT ŠA

1.2.7 Po ukončení této etapy bude provedena její akceptace objednatelem

1.3   Tvorba obsahu slovníku

1.3.1 Vytvoření strukturovaného seznamu hesel a jejich návazností

1.3.2 Tvorba obsahu jednotlivých hesel

1.3.3 Naplnění implementovaného systému obsahem

1.3.4 Po ukončení této etapy bude provedena její akceptace objednatelem. Tato akceptace bude závěrečná.

Řešitelé
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Žák Marek, Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2017

Nahoru