Detail projektu

Dodání akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro francouzský jazyk

Období řešení: 23. 7. 2015 - 31. 12. 2015

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: Phonexia s.r.o.

Název anglicky
Delivery of the acoustic model, language model and pronunciation dictionary for the French language
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

akustický model, jazykový model, výslovnostní slovník, slova, slovník, francouzský jazyk

Abstrakt

Cílem je dodání akustického modelu, jazykového modelu a výslovnostního slovníku pro francouzský jazyk, včetně všech požadavků ohledně slov, fonémů a dalších parametrů.

Řešitelé
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Chalupníček Kamil, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2015

Nahoru