Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Spolupracující robot 2.0: vnímání pracovního prostředí, uživatelské rozhraní založené na rozšířené realitě, snadné nasazení a rekonfigurace

Období řešení: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Typ projektu: grant

Kód: TJ01000352

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Název anglicky
Collaborative robot 2.0: cognition of the work environment, augmented reality-based user interface, simple deployment and reconfiguration
Typ
grant
Klíčová slova

spolupracující robot; adaptabilita; programování; interakce; bezpečnost; rozšířená realita

Abstrakt

Na FIT probíhá výzkum a vývoj v oblasti spolupráce člověka a robota, na kterém se podílejí zejména studenti doktorského programu. Tento výzkum je zaměřen zejména na efektivitu a bezpečnost blízké spolupráce. Má za cíl umožnit nasazení robotů v malých a středních podnicích, kde současná řešení dostupná na trhu v mnoha ohledech nevyhovují: vyžadují pro uvedení do provozu nebo adaptaci na změnu ve výrobě experta, nedisponují uživatelským rozhraním, nevnímají lidského spolupracovníka, ani pracovní prostor a jeho aktuální stav. Cílem projektu je díky zapojení mladých výzkumníků a využití know-how aplikačního partnera vyvinout software řešící tyto nedostatky. Tento bude k dispozici jako open-source a umožní tak integrátorům vytvořit na jeho základě řešení pro konkrétní průmyslové aplikace.

Řešitelé
Materna Zdeněk, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Dubská Markéta, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kapinus Michal, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Němečková Zita, Ing. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Bambušek Daniel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2019

2018

Produkty

2019

2018

2017

Nahoru