Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Spolupracující robot 2.0: vnímání pracovního prostředí, uživatelské rozhraní založené na rozšířené realitě, snadné nasazení a rekonfigurace

Období řešení: 1.9.2017 - 31.8.2019

Kód: TJ01000352

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Název anglicky
Collaborative robot 2.0: cognition of the work environment, augmented reality-based user interface, simple deployment and reconfiguration
Typ
grant
Klíčová slova
spolupracující robot; adaptabilita; programování; interakce; bezpečnost; rozšířená realita
Abstrakt
Na FIT probíhá výzkum a vývoj v oblasti spolupráce člověka a robota, na kterém se podílejí zejména studenti doktorského programu. Tento výzkum je zaměřen zejména na efektivitu a bezpečnost blízké spolupráce. Má za cíl umožnit nasazení robotů v malých a středních podnicích, kde současná řešení dostupná na trhu v mnoha ohledech nevyhovují: vyžadují pro uvedení do provozu nebo adaptaci na změnu ve výrobě experta, nedisponují uživatelským rozhraním, nevnímají lidského spolupracovníka, ani pracovní prostor a jeho aktuální stav. Cílem projektu je díky zapojení mladých výzkumníků a využití know-how aplikačního partnera vyvinout software řešící tyto nedostatky. Tento bude k dispozici jako open-source a umožní tak integrátorům vytvořit na jeho základě řešení pro konkrétní průmyslové aplikace.
Řešitelé
Materna Zdeněk, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Dubská Markéta, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kapinus Michal, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Němečková Zita, Ing. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Bambušek Daniel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Bergerová Pavla, Mgr. (VCIT FIT VUT)
Hájková Gabriela, Mgr. (Děkanát FIT VUT)
Nečasová Hana, Mgr. (Děkanát FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Publikace

2019

2018

Produkty

2019

2018

2017

Nahoru