Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

SMARTCarPark - Monitorování, analýza a re-identifikace dopravy pro pokročilé parkování vozidel

Období řešení: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Typ projektu: grant

Kód: TH03010529

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

Název anglicky
SMARTCarPark - Surveillance Monitoring, Analysis and Re-identification of Traffic for Enhanced Car Parking
Typ
grant
Klíčová slova

Analýza dopravy; Vizuální dohled; Počítačové vidění; Vynucení práva; Inteligentní dopravní systémy; Doprava ve městech; Chytrá města; Veřejné parkování

Abstrakt

Cílem projektu je vyvinout novou funkčnost systému pro dohled na parkováním ve městech s využitím dohledových kamerových systémů. Dohled na parkování bude realizován pomocí monitorování a analýzy pohybu vozidel v monitorované oblasti. Hlavní důraz je kladen na neinvazivnost navrhovaného řešení a maximalizaci anonymního monitorování pohybu vozidel pouze s využitím vizuálních znaků bez jednoznačné identifikace vozidla, tedy s ochranou osobních údajů. Vytvořením navrhovaného řešení, bude umožněno zefektivnění dopravy a parkování ve městech.

Řešitelé
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Sochor Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Bartl Vojtěch, Ing. (UPGM FIT VUT)
Folenta Ján (FIT VUT)
Očenášek Matěj, Bc. (FEKT VUT)
Otáhal Matěj
Sonth Akash Prakash (FIT VUT)
Stiborová Hana
Špaňhelová Klára
Zemánek Ondřej, Bc. (FIT VUT)
Publikace

2019

2018

Produkty

2019

2018

Nahoru