Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

BOREC - Barevný Obraz v prostředí "Realtime Embedded Computing"

Období řešení: 01.01.2018 - 31.12.2020

Kód: TH03010330

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

Název anglicky
BOREC - Colour Image in "Realtime Embedded Computing"
Typ
grant
Klíčová slova
zpracování barevného obrazu; spektrální zobrazování; detekce objektů; extrakce příznaků; aplikace zpracování multispektrálních obrazů; embedded systémy
Abstrakt
Cílem projektu je zkoumat nové metody pořizování a zpracování barevného obrazu a využít výsledky tohoto výzkumu v praktických aplikacích s implementací v reálném čase na embedded systémech. Projekt je zaměřen na barevné/multispektrální obrazy (B/MO)s větším barevným rozlišením, mající až několik desítek spektrálních složek. Pro dosažení tohoto cíle je třeba zkoumat tři hlavní cílové oblasti: 1) analyzovat vlastnosti snímacích systémů a jimi pořízených multispektrálních obrazů z pohledu vybraných cílových aplikací, 2) prozkoumat vlastnosti a použitelnost barevných osvětlovacích těles, zejména na bázi LED a výbojek, 3) provést výzkum metod zpracování obrazu a implementace včetně implementace v embedded systémech v reálném čase, například detekce objektů, extrakci barevné informace, atd.
Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kolář Martin, M.Sc. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Bittner Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Kašpárek Tomáš, Ing. (CVT FIT VUT)
Lampa Petr, Ing. (CVT FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Sobola Zbyněk (CVT FIT VUT)
Žára Jiří, prof. Ing., CSc. (ČVUT)
Publikace

2018

Nahoru