Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

BOREC - Barevný Obraz v prostředí "Realtime Embedded Computing"

Období řešení: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

Typ projektu: grant

Kód: TH03010330

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

Název anglicky
Colour Image in "Realtime Embedded Computing"
Typ
grant
Klíčová slova

zpracování barevného obrazu; spektrální zobrazování; detekce objektů; extrakce příznaků; aplikace zpracování multispektrálních obrazů; embedded systémy

Abstrakt

Cílem projektu je zkoumat nové metody pořizování a zpracování barevného obrazu a využít výsledky tohoto výzkumu v praktických aplikacích s implementací v reálném čase na embedded systémech. Projekt je zaměřen na barevné/multispektrální obrazy (B/MO)s větším barevným rozlišením, mající až několik desítek spektrálních složek. Pro dosažení tohoto cíle je třeba zkoumat tři hlavní cílové oblasti: 1) analyzovat vlastnosti snímacích systémů a jimi pořízených multispektrálních obrazů z pohledu vybraných cílových aplikací, 2) prozkoumat vlastnosti a použitelnost barevných osvětlovacích těles, zejména na bázi LED a výbojek, 3) provést výzkum metod zpracování obrazu a implementace včetně implementace v embedded systémech v reálném čase, například detekce objektů, extrakci barevné informace, atd.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kolář Martin, Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Bittner Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Žára Jiří, prof. Ing., CSc. (ČVUT)
Publikace

2018

Produkty

2021

Nahoru